Her finder du information om Lejrbjergcentrets faciliteter.
Klik på den facilitet du vil vide mere om.

Indendørs faciliteter

Grundplan
Der er 7 soverum med hver 8 senge.

2 lederrum med 4 senge og 1 kontor med 2 senge

Ialt er der mulighed for 66 personer der kan overnatte

Brandmyndighederne har sat 66 personer som det maksimale antal personer der må overnatte indendørs.

Entre
Mindre entré ved hoveddør, med plads til overtøj og fodtøj. Der forefindes flag til flagstang.
Soverum
Hvert soverum har 8 senge, fordelt på 4 køjer og hver seng har egen hylde til opbevaring af bagage.

Spisesal

Spisesalen har plads til 70 siddende og er indrettet med serveringsdisk, med skabe til service under. Serveringsdisken har åben luge, som forbinder den direkte med køkkenet, samt div. anrettervogne. Derudover stor kamin og udgang direkte til terrasse.

Pejsestue
Pejsestuen har 12 borde inkl. stole, som kan sættes i grupper af 2 til 6 personer. Derudover er rummet indrettet med stor sofagruppe og brændeovn. Endelig indeholder rummet stort whiteboard som gør det ideelt til kursuslokale.

Lederrum
Hvert rum har 4 senge fordelt på 2 køjer, samt et lille bord. Der er hylder til opbevaring af bagage. De 2 lederrum har 1 fælles toilet/bad som er adskilt fra de øvrige sovesale.

Kontor
Kontoret har 1 køje med 2 senge, samt eget toilet/bad. Derudover er rummet indrettet med stort skrivebord med skabe under, til brug for lejer. Nogle skabe er aflåst og bruges af udlejer.

Grupperum
Rummet kan bruges til aktiviteter eller som leder/stabsrum. Det har et godt lysindfald og udgang til egen terrasse. Dette må ikke benyttes som soverum.

Bad & Toilet

Der forefindes 2 ens toilet/badeområder til drenge/piger. Hvert toilet/bad har 2 wc’er, 3 håndvaske og 3 brusere. Ydermere et enkelt wc på gangen og derudover kan de to i lederrum og kontor også benyttes.

Køkken

Køkkenet er inddelt i 3 områder:

  • Koge/stegelinje med stor 6-stiks industri-gasovn, samt 8 store gasblus.
  • Opvaskelinje med stor stålvask og hætteopvasker (ca. 3 min. drift).
  • Forberedelsesområde med 2 køleskabe, køkkenborde og køkkenudstyr til madlavning og servering, samt 2 store kaffemaskine (med 4 kander).
  • Fra køkkenbord er der åben luge direkte til serveringsdisk i spisesal.

Grovkøkken

Grovkøkkenet indeholder ekstra køle/fryseplads, samt vaskemaskine (medbring selv vaskemiddel). Derudover stålvask og rengøringsvogn. Skabene i dette rum er aflåste og bruges af udlejer.

Strøm

Der forefindes 220V stik overalt på centret. Derudover er der i tavlen ved køkkenet, mulighed for tilslutning af 16A kraftstik hvis det behøves ifht. musik eller andet krævende udstyr.

Udendørs faciliteter

P-plads

Stor p-plads med plads til 20-30 biler og vendeplads til busser.

Terrasse

Der er en stor terrasse med 4 bord/bænkesæt og en mindre terrasse med 2 bord/bænkesæt. Der er adgang til begge terrasser både ude og indefra.

Bålplads

Stor bålplads med plads til ca. 300 siddende. Bålpladsen er bygget op som et amfiteater, med bålet i midten og sidderækker op ad skråningen som gør, at alle har nemt overblik.

Lejrplads
Ved indkørslen til centret, ligger en stor åben lejrplads med plads til store fælleslejre. Når man passerer centret, er området inddelt i 6 mindre ”båse”, som hver passer til mindre grupper/patruljer. Lejrpladserne har fælles adgang til 2 toiletter og 1 bad, som ligger i vindfanget i kælderen af centret, med adgang udefra. Der forefindes udendørs grovkøkken. På ”samlingsplads” foran hytten er der flagstang (flag ligger i entréen).

Shelter

På distriktsgrunden (se her) ligger en shelter med plads til 8 personer. Denne kan frit benyttes hvis ikke Ole Rømer Distrikt selv benytter shelteren i den lejede periode. Spørg administrator om evt. brug.

Rafter & Brænde

Der forefindes stor raftegård med ca. 300 rafter i alle længder. Ved siden af raftegård, stort brændeskur med brænde der frit kan benyttes.

 


Boldbane
I den lavestliggende del af grunden finder du boldbanen. Om end, at målene trænger til en kærlig hånd (og der ofte kan være vådt her) så indbyder denne, især om sommeren, til en rask fodboldkamp 😊

 

Hvem er vi?

Hvem er vi: ”Lerbjergcentret er en selvejende institution med tilknytning til KFUM-Spejderne i Ole Rømer Distrikt. Den daglige drift forestås af bestyrelsen, administrator, hytteinspektør og ”de to grå mænd”. Centrets øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af medlemmer fra det Spejderlaug som i sin tid startede centret, tre repræsentanter fra Ole Rømer Distrikt og én repræsentant fra hver af de spejdergrupper som til enhver tid er medlem af distriktet”.

Formål: “Lerbjergcentrets formål er, at drive et moderne spejdercenter, som med bygninger og udendørs faciliteter, inspirerer til friluftsliv for børn og unge. Centret skal tjene som udgangspunkt for aktiviteter i skov og natur for alle, dog med fortrinsret for KFUM-Spejderne i Danmark.”

 

Mål: ”Institutionens mål er, at udvikle og styrke samarbejdet imellem spejdere – og i særdeleshed – Ole Rømer Distrikt, og centret. Centret skal være drevet AF spejdere, FOR spejdere og skal derfor være et naturligt samlingspunkt og en dynamo for udvikling og fællesskab i distriktet.”

Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges af repræsentantskabsmødet som afholdes hvert år.

Historien

1966
Distriktschef Helmuth Stage Hansen, 3. distrikt, tager initiativ til, at der skal oprettes et træningscenter for spejdere. I denne forbindelse oprettes Spejderlauget, som tilbydes grunden på Lerbjergsletten ved Hvalsø.

1968
Købet finansieres gennem egne aktiviteter, fondsmidler og lån.

1972
Anlægsarbejder på grunden påbegyndes og repræsentantskabet oprettes, så Lerbjergcentret bliver en selvejende institution.

1974
1. etape af hytten påbegyndes.

1975
1. etape på 300 kvm. og med 40 sengepladser indvies.

1977
2. etape besluttes og der tilbygges samme år yderligere 200 kvm. bestående af pejsestue, ekstra soverum, patruljerum og ekstra køkken.

1986
Hedebo Division gennemfører den første divisionssommerlejr ”På togt i Norden” på centret.

1992
Der afholdes lederweekend på tværs af de 5 københavnske distrikter for, at styrke samarbejdet med KFUM-Spejderne på Vestegnen.

1997
Helge Søndersted Andersen (centrets første formand) dør og hans søn Jørn-Erik Molander vælges som ny formand.

2002
Jørn-Erik går af og Kaj Hansen vælges som ny formand.

2003
Køkkenet totalrenoveres og moderniseres.

2004
Distriktsstrukturen hos KFUM-Spejderne ændres og Hedebo og Vestvold division lægges sammen og bliver til Ole Rømer Distrikt.

2005
Det nye distrikt afholder spejdermesterskaber på centret og vedtægterne tilpasses den nye struktur, så Ole Rømer Distrikt nu er centrets primære målgruppe. Samme år etableres den store bålplads med siddepladser op ad skråningen og taget på hytten udskiftes.

2007
Den anden store distriktssommerlejr i det ”nye” Ole Rømer Distrikt afholdes på centret med ca. 200 deltagere. I de følgende år styrkes samarbejdet imellem center og distrikt yderligere.

2010
Et nyt maskinhus til centrets materiel indvies. Samme år nedlægges Spejderlauget og de tilbageværende medlemmer bliver automatisk medlemmer af repræsentantskabet.

2013
Der inddrages godt 1000 kvm. af centrets areal til ”Distriktsgrunden” som er forbeholdt Ole Rømer Distrikt. Her bygges også en shelter. Samtidig ændres strukturen endnu engang, så alle grupper hjemmehørende i distriktet får direkte repræsentation på centret i form af et medlem fra hver enkelt gruppe.

2014
Kaj Hansen går af og Lars Trondhjem vælges som ny formand.

2015
Den tredje store distriktssommerlejr ”Rejsen til Amerika” afholdes på centret med godt 350 deltagere.

2017
Der fastlægges en vision for, hvor centret skal bevæge sig hen i de følgende 5 år.

2020
Som del af visionen, hvor synlighed er et vigtigt fokuspunkt, launches centrets nye hjemmeside.

2020
Fjerde store distriktssommerlejr ”Vi rykker verden” skulle have været afholdt på centret, men måtte aflyses som følge af Covid-19. Rykkes til 2021.

Oversigtskort

Vi byder dig velkommen på Lerbjergcentret

 

 

”Lerbjergcentret ligger i et naturskønt område i ”De Sjællandske Alper” ca. 4 km fra Hvalsø, og er omkranset af vidunderlige skove og skønne søer.

Med under 50 meter til skoven, er centret det perfekte udgangspunkt for spejderture, kursusafholdelse, lejrskoler mm. og med moderne industrikøkken også for private arrangementer.

Centret indeholder industrikøkken, grovkøkken, toiletter og badefaciliteter. Derudover en hyggelig pejsestue med sofahjørne, spisesal og mødelokale og plads til 66 overnattende.

Fakta om grund:

Grundens samlede areal er på 38.720 m², hvoraf ca. 25% benyttes til lejrplads og aktivitetsområde for spejdere og lejrskoler. Lejrpladsen indeholder bl.a. rafter, stor bålplads og shelter.

 

Er du interesseret i at booke Lerbjergcentret,
Kan du kontakte os lige her…