Booking & priser

Lejeregler

Hvem kan leje og hvornår

For private (defineret som alle ikke-spejdere) kan lejemål indgås i op til 12 måneder før afholdelse. For spejdere kan lejemål indgås i op til 24 måneder før afholdelse. Minimum lejeperiode er 2 hverdage eller 1 weekend (fredag-søndag). Helligdage omkring weekender skal lejes med som del af weekend-lejemål og faktureres iht. dagsprisen nedenfor.

Der udlejes ikke til gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, medmindre lejemålet er indgået og betalt af gymnasie/uddannelsesinstitution. Samtidig skal tillægskontrakt accepteres.

Tillægskontrakt gældende for alle uddannelsesinstitutioner (klik her).

Vær opmærksom på, at der kan være spejdere på distriktsgrunden bagerst på centret. I så fald har de ret til, at benytte faciliteterne i vindfanget i kælderen. Se afsnit om distriktsgrunden under (klik her)

Almindelige lejebetingelser

Kontaktpersonen på kontrakten er lejer og ansvarlig for lejemålet. Lejer er ansvarlig for alle personer der opholder sig på grunden/ i ejendommen i forbindelse med lejemålet.

Skader på Lerbjergcentret og Lerbjergcentrets inventar i forbindelse med lejemålet, dækkes af lejer og vil blive modregnet i det indbetalte depositum. Overstiger eventuelle skader depositumsbeløb, fremsendes der efterfølgende erstatningsfaktura.

Leje og depositum

Ved indgåelse af en lejeaftale for Lerbjergcentret, fremsendes en lejekontrakt, en faktura på depositum og en faktura på leje og slutrengøring (slutrengøring kan ikke fravælges). For, at lejemålet er gyldigt, skal fakturaen for depositum betales senest 14 dage efter modtagelsen (seneste indbetalingsdato er påført fakturaen). Indenfor 14 dage efter endt lejeperiode, tilbagebetales depositum med fradrag for forbrug af el, gas, vand og eventuelle skader (ødelagt service, lamper, brandslukkere o.s.v). Fakturaen for leje og slutrengøring skal betales senest 40 dage før lejemålets påbegyndelse.

Annullering af lejemål

Annullering af lejemål skal ske skriftligt, på mail til Lerbjergcentrets udlejning: udlejning@lerbjergcentret.dk.

 

 

Kalender er ved at loade...
- Ledig
 
- Reserveret
 
- Afventer

Fornavn*:

Efternavn*:

Adresse*:

Postnummer By*:

Institution/forening/virksomhed:

Email*:

1. Telefon nr.*:

2. Telefon nr.:

EAN Nummer:

Type*:

Kommentar:

Ønsker du, at bestille centermærke af 20 kr. stykket (antal)*:

Centermærket – 20 kr. stykket

^

Ledig

Centret er ledig og kan bookes

^

Optaget

Centret er optaget og kan ikke bookes.

^

Afventer

Der er lavet en forespørgsel på en booking som endnu ikke er godkendt

Lejepriser for Lerbjergcentret

Alle priser er angivet inkl. moms, men ekskl. slutrengøring, samt forbrug af el, gas og vand

  Pr. overnatning Depositum*
Private Spejder
Hverdage sommerhalvår (april-okt.) fra kl. 15.00 til kl. 10.00 3650 3300 10000
Hverdage vinterhalvår (nov.-marts) fra kl. 15.00 til kl. 10.00 2000 1900 10000
Weekend (fre. kl. 15.00 til søn. kl. 18.00) – hele lejemålet 9700 8550 10000

Priser forbrug og rengøring

Forbrug fradrages af depositum iht. til gældende priser og aflæses efter måler.

ART ENHED PRIS PR. ENHED
El kWh. Dagspris + 40%
Gas 250
Vand 65
Slutrengøring er obligatorisk og kan ikke fravælges 2200

88Lejepriser for Lerbjergcentret

Alle priser er angivet inkl. moms, men ekskl. slutrengøring, samt forbrug af el, gas og vand

  Pr. overnatning
Private Spejder
Hverdage sommerhalvår (april-okt.) fra kl. 15.00 til kl. 10.00 3650 3300
Hverdage vinterhalvår (nov.-marts) fra kl. 15.00 til kl. 10.00 2000 1900
Weekend (fre. kl. 15.00 til søn. kl. 18.00) – hele lejemålet 9700 8850

 

  Depositum*
Sommer Vinter
Hverdage sommerhalvår (april-okt.) fra kl. 15.00 til kl. 10.00 10000 10000
Hverdage vinterhalvår (nov.-marts) fra kl. 15.00 til kl. 10.00 10000 10000
Weekend (fre. kl. 15.00 til søn. kl. 18.00) – hele lejemålet 10000 10000

*Depositum ved leje en uge (4 hverdage og en weekend): 10.000

Priser forbrug og rengøring

Forbrug fradrages af depositum iht. til gældende priser og aflæses efter måler.

ART ENHED PRIS PR. ENHED
El kWh. Dagspris + 40%
Gas 250
Vand 65
Slutrengøring er obligatorisk og kan ikke fravælges 2200

Ankomst og afrejse

Hverdagslejemål påbegyndes kl. 14.00. Weekend og helligdage kl. 15.00. På hverdage skal sengeafsnittet være forladt kl. 9.00 af hensyn til rengøringen, hvorefter lejemålet endeligt afsluttes kl. 10.00. På søn-helligdage afsluttes lejemålet kl. 18.00.

Ved ankomst, vil der på køkkenbordet ligge en velkomstmappe med forskellige nyttige oplysninger, samt aflæsningsskema for el. Dette er præudfyldt med aktuel målerstand, men du skal notere målerstanden ved afrejse. Derudover skal eventuelle beskadigelser som du observerer, registreres så du undgår fejlagtig fakturering for disse.

Fakturering af rengøring dækker kun slutrengøring, ikke almindelig oprydning. Inden afrejse skal nedenstående være opfyldt og vil i modsat fald blive fradraget depositum/faktureret med kr. 450/timen.

 

 • Alle møbler stilles tilbage hvor de stod ved ankomst
 • Eventuelle ekstra borde og stole hentet i depotet, sættes tilbage hertil
 • Alle benyttede rum fejes og skraldespande tømmes
 • Stole og skraldespande i alle rum stilles op på bordene
 • Madrasser stilles på højkant i sengene op ad væggen
 • Køkkenet efterlades i samme stand som I modtager det
 • Opvaskemaskinen tømmes for vand og filteret rengøres
 • Skraldespande på badeværelser tømmes og kummerne efterses for ”det værste”
 • Hvis pejs/brændeovn har været i brug, rengøres disse og pejsekurv fyldes med nyt brænde
 • Alle vinduer lukkes
 • Alle radiatorer tændes/slukkes på den røde kontakt, som er placeret ved køkkendøren, ud mod P-pladsen
 • Efterse, at ingen toiletter løber

Booking af distriktsgrunden

Ole Rømer Distrikt og tilknyttede spejdergrupper, kan gratis booke og benytte distriktsgrunden ved, at kontakte udlejer på mail: udlejning@lerbjergcentret.dk eller bruge bookingforespørgsel 

Oplys:

 • Hvem I er (Distrikt, gruppe og enhed)
 • Hvilken periode I ønsker at booke
 • Hvor mange I forventer at blive
 • Kontaktperson

Lån af patruljekasser

Centret har 8 fuldt udstyrede patruljekasser, som kan lånes ved, at kontakte Kim Jensen:

E-mail kimjensen@kfumscout.dk

Vi byder dig velkommen på Lerbjergcentret

 

 

”Lerbjergcentret ligger i et naturskønt område i ”De Sjællandske Alper” ca. 4 km fra Hvalsø, og er omkranset af vidunderlige skove og skønne søer.

Med under 50 meter til skoven, er centret det perfekte udgangspunkt for spejderture, kursusafholdelse, lejrskoler mm. og med moderne industrikøkken også for private arrangementer.

Centret indeholder industrikøkken, grovkøkken, toiletter og badefaciliteter. Derudover en hyggelig pejsestue med sofahjørne, spisesal og mødelokale og plads til 66 overnattende.

Fakta om grund:

Grundens samlede areal er på 38.720 m², hvoraf ca. 25% benyttes til lejrplads og aktivitetsområde for spejdere og lejrskoler. Lejrpladsen indeholder bl.a. rafter, stor bålplads og shelter.

 

Er du interesseret i at booke Lerbjergcentret,
Kan du kontakte os lige her…